OBS! Nytt datum för skidlopp - 28/1

Tyvärr har inte det senaste vädret varit tillräckligt för att skapa rätt förutsättningar att genomföra loppet på söndag den 21/1. Nu undersöker vi möjligheterna för att genomföra loppet 28/1 istället. Mer info kommer.

Området kring Lida Friluftsgård brukar normalt sett få mer snö än Stockholm i övrigt, men den här gången har det varit tvärtom. Vi hade hoppats på ett snötäcke på nära 25 cm, men snöovädret gav tyvärr bara cirka 10 cm. Tyvärr räcker inte det för acceptabla spår till söndag 21/1. Trots mycket skottning!

Men än finns hopp! Vårt reservdatum är den 28/1 och vi undersöker möjligheterna att genomföra loppet då. Prognoserna pekar på kyla fram till mitten på nästa vecka, varför vi hoppas på en hel del konstsnö. Vi skottar med full styrka fram till söndag kväll och lämnar då en rapport om läget.

Tävlingsledningen,
Bravura Stockholm Ski Marathon